Pilot Flight Academy

Pilot Online Admission

Bakgrund

Pilot är Skandinaviens främsta flygskola där färdigutbildade piloter kvalificerar till karriär i flygsällskap så som SAS och Norwegian. Pilot är baserade i Sandefjord, Norge, där även utbildningarna sker.

Uppdrag

Vår uppgift var att ta fram en modern lösning för att öka antalet intressenter och göra det smidigare att ansöka till Pilot Flight Academy. Vi tog fram ”Online admission”, en digital plattform med olika pilottester.

Resultat

Pilot Online Admission har hjälpt till att förenkla, standardisera och tillgängliggöra proven för Pilot Flight Academy vilket har lett till effektivare marknadsföring och drift utav skolan. Antal ansökningar har mångdubblats sedan lanseringen av Online Admission.

Pilot Flight Academy -Hemsida - Online Admission

”Online admission har hjälpt till att förenkla, standardisera och tillgängliggöra proven för Pilot Flight Academy. Systemet har utvecklats i samarbete med Dogwash och genom dialog och testning har vi ständigt kommit fram till bättre och effektivare lösningar. Pilot Flight Academy är mycket nöjda med att ha fått Online admission och det är till stor hjälp både för marknadsföring och drift för vår skola.”

 

Annichen Sjøblom – Marketing Director, Pilot Flight Academy