Rekomo

Bafab blir Rekomo

I över 25 år har familjeföretaget Bafab kontorsmöbler erbjudit Sveriges största utbud av kvalitativa begagnade kontorsmöblerlösningar till företag och privatpersoner runt om i landet. I takt med att bolaget växt, nya enheter har öppnats i både Stockholm och Malmö, har självaste varumärkesarbetet och kommunikationen halkat efter. Nya konkurrenter har slagit upp dörrarna och för att förtydliga erbjudandet och stärka positionen på marknaden fick vi i uppdrag att ta ett helhetsgrepp kring varumärket och kommunikationen.

 

Uppdrag
I den första uppdragsdelen ingick bland annat att ta fram ett nytt företagsnamn, med tydligare koppling till verksamheten, varumärkes- och marknadsföringsstrategier, ett varumärkeslöfte, kommunikationskoncept, textmaterial samt förankring av det nya varumärket internt.

 

I den andra uppdragsdelen ingick framtagning av Rekomos nya grafiska profil, trycksaker, omskyltning utanför och i butikerna, deras nya hemsida & e-handel inkluderat full integrering av säljstöd och affärssystem.

Bafab blir Rekomo - Nytt företagsnamn - Branding

Säg hej då till Bafab och hej till Rekomo

 

Vi utgick ifrån kärnan i verksamheten – kontorsmöbler. Det, tillsammans med deras fokus på just begagnade kontorsmöbler, gjorde att orden recycle, reuse, rethink samt reinvest dök upp flertalet gånger under idéprocessen. Kombinationen av just “re” och förkortningen av kontorsmöbler, “komo” bildade vårt nya företagsnamn – Rekomo.

Bafab kontorsmöbler blir Rekomo - Branding - Logotyp

Rekomos nya typsnitt och färgschema som, tillsammans med logotypen, ger uttryck för lekfullhet och miljötänk.

Bafab blir Rekomo - Branding - Typografi & Färgschema

Bafab kontorsmöbler blir Rekomo - Branding - Illustrationer

Vi tog fram en illustrationsbank med över 50 skräddarsydda illustrationer som del av den nya visuella identiteten.

Bafab blir Rekomo kontorsmöbler - Branding - Illustrationer

Implementering av den nya grafiska profilen på trycksaker; visitkort, skissblock, anteckningsbok, klämma och packtejp

Bafab blir Rekomo - Branding - Stationary

Bafab blir Rekomo - Branding - Grafisk profil och varumärkeslöfte

Bafab blir Rekomo - Branding - Butiksmiljö Stockholm

Implementering av den nya grafiska profilen i butiksmiljöer/showroom.

Bafab blir Rekomo - Branding - Interkommunikation & internlansering

Bafab blir Rekomo - Branding - E-handel WooCommerce

Rekomo - E-handel WordPress

Rekomo - E-handel WordPress

Bafab blir Rekomo kontorsmöbler - E-handel WooCommerce

Vi hjälpte Rekomo identifiera och ta fasta på de värden de ger och skapar åt sina kunder. Vi tog fram mottot ‘Hållbarhet på köpet’. Att handla hos Rekomo är ett hållbart köp. Det är hållbart för miljön. Det är hållbart för plånboken. Det är hållbart för Rekomo säljer kvalitetsmöbler. Det är hållbart för Rekomo värnar om sina kunder.

 

Exempel på tonalitet och användning av kommunikationskonceptet ’Hållbarhet på köpet’.

Rekomo kontorsmöbler - Annons dagspress