Varumärket din affär förtjänar

Vi hjälper dig bli top-of-mind med ett varumärke som sticker ut och attraherar nya kunder

Utmaningar vi löser

Varumärket är inte linjerat

År av tillväxt, förändrad affärsstrategi eller omformade erbjudanden kräver i många fall att även varumärket uppdateras vilket annars kan förvirra och underminera varumärkets effektivitet. Vår lösning involverar en gedigen varumärkesanalys och strategisk justering för att säkerställa en tydlig och kraftfull koppling mellan varumärket och affärsidén.

Låg varumärkes­kännedom

Många företag står inför utmaningen med låg varumärkeskännedom, vilket hindrar tillväxt och påverkar marknadspositionen negativt. Genom en utarbetat strategi, varumärkesidentitet, marknadsföringsstrategi och riktad kommunikation hjälper vi dig etablera en tydligare position och stärker kopplingen till din målgrupp.

Spretig kommunikation

En vanlig utmaning många företag har är inkonsekvent kommunikation över flera kontaktytor och över tid. Genom att se över och arbeta ut tydliga riktlinjer för varumärket och kommunikationen hjälper vi dig skapa en enhetlig kommunikation där varje kontaktyta kunden möts av talar ett och samma språk.

Erbjudanden inom branding

Branding Small

48.000

sek

För dig som vill investera i en stark grafisk profil som inte bara är i linje med din affär utan som också resonerar med din målgrupp.

 • Uppstartsmöte
 • Research/förarbete
 • Logotyp
 • Färgschema
 • Typografi
 • Do’s and don’ts
 • Exempel på design/implementation
 • Två feedbackrundor ingår
 • Ta reda på mer

Branding + Strategi

165.000

sek

För dig som behöver hjälp med varumärkesstrategi, positionering och ta fram ett starkt varumärke.

 • Allt från "Branding Small"
 • Vision
 • Mission
 • Kärnvärden
 • Målgrupper
 • Positioneringsstrategi
 • Varumärkespersonlighet
 • Varumärkeslöfte
 • Ikonset 10 stycken
 • Bildmanér
 • Logoreveal
 • Videomanér
 • Levereras i en brand-book
 • Ta reda på mer

Anpassad

Offert

Önskar du ett annat upplägg än våra paketerbjudanden? Inga problem! Boka in ett möte med oss så diskuterar vi era behov och tar fram ett skräddarsytt förslag.

 • Design anpassat för dina sociala medier
 • Annonsmaterial
 • Presentationer
 • Webb- & App-design (UI/UX)
 • Infographics
 • Kampanjer och nyskapande idéer
 • Tryck
 • Merch
 • Förpackningsdesign
 • E-maildesign
 • Videoredigering
 • Motion Design
 • Illustrationer
 • Ta reda på mer

Inifrån och ut

Genom att förstå er affärsstrategi och marknadskontext kan vi ta fram en målinriktad varumärkesstrategi. Vi formar en unik visuell identitet som differentierar er från konkurrensen och med en kommunikationsstrategi över olika plattformar säkerställer varumärkets relevans och styrka över tid.

Frågor & svar

Branding handlar om att skapa och förvalta företagets identitet för att differentiera varumärket från konkurrenterna. Det inkluderar logotyper, färger, tonalitet och den övergripande varumärkesupplevelsen. Bra branding bygger förtroende, ökar igenkänningen och differentierar ett varumärke på marknaden.

En skräddarsydd varumärkesstrategi med ett hantverksmässigt utförande av brandingen ökar ditt varumärkes synlighet och attraherar nya kunder. Det skapar en stark relation mellan ditt varumärke och kunderna, vilket leder till lojalitet och i bästa fall evangelister, som sprider ordet om ditt varumärke.

Absolut! Designabonnemang är perfekt för dig som har löpandes design som ska produceras men vill ha ett flexiblare och billigare upplägg än att anställa. Hör av dig till oss så tar vi fram ett skräddarsytt förslag utifrån era behov.

Vi börjar med en djupgående research och analys av ert företag, er målgrupp och er bransch. Genom att förstå era unika behov och mål skräddarsyr vi en strategi som positionerar ert varumärke och differentierar det på marknaden.

Varumärkeskonsistens är avgörande. Vi skapar tydliga riktlinjer för ert varumärke och ser till att de följs noggrant i alla material och kanaler. Detta säkerställer att varumärket kommunicerar en enhetlig och stark identitet till din målgrupp över tid.

Tiden det tar att se resultat varierar beroende på nuläge, målsättning, omfattningen av projektet och branschen. Vi strävar alltid efter att leverera snabba och mätbara resultat. Under vårt inledande samarbete kommer vi att diskutera realistiska förväntningar och tidsplan baserat på ert specifika projekt.

Vi kan ta hjälp av AI för att analysera stora datamängder och snabbt skaffa oss förståelse för trender inom er bransch. AI kan hjälpa oss att skapa strategier som är data-drivna och anpassade till aktuella marknadsförhållanden för att öka effektiviteten i er branding. Läs vår AI-policy här.

Ja och nej. AI kan användas för att snabbt testa idéer genom att generera bilder, texter med mera - se det som idéskisser eller bilder till ett moodboard. På Dogwash använder vi aldrig AI för framställande av final art eller leveranser om inte så att kunden eller uppdraget efterfrågar just AI genererat innehåll. AI kan idag inte ersätta varken en grafisk formgivare, copywriter, fotograf/filmare eller utvecklare. Dock kan vi använda AI för att effektivisera diverse tidskrävande arbetsprocesser såsom research och planning. Läs vår AI-policy här.