Jobmatch

Jobmatch Career

Bakgrund

JobMatch Career är den hittills mest avancerade karriärguiden på marknaden. Det är ett karriärtest som är utvecklat i samarbete med några av de största omställningsaktörerna i Sverige och ingår idag som ett erbjudande i deras omställningsprocess.

Uppdrag

Vi fick i uppdrag att granska och omstrukturera, inte bara den visuella identiteten, utan även hela testverktyget från grunden.

Resultat

Vi tog fram en kommunikationsstrategi och en pedagogisk grund för JobMatch Career. Därefter tog vi fram en visuell identitet med tillhörande delar så som grafisk profil, UX/UI och fler än 100 illustrationer.

Vi tog fram en skräddarsydd illustrationsbank med fler än 100 illustrationer

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.