Jobmatch

Jobmatch Career

JobMatch Career är den hittills mest avancerade karriärguiden på marknaden. Det är ett karriärtest som är utvecklat i samarbete med några av de största omställningsaktörerna i Sverige och ingår idag som ett erbjudande i deras omställningsprocess.

 

Uppdrag
Vi hjälpte JobMatch att utveckla deras Career-system vars syfte är att hjälpa, guida och ge inspiration på vägen till nya yrkesroller och agera verktyg i en utvecklingsprocess. Tjänsten vänder sig lika mycket till gymnasier och högskolor, där studerande ska välja karriärväg för första gången, som till medarbetare och arbetssökande som behöver inspiration till att hitta nya yrkesinriktningar.

 

Vad vi gjorde
I första steget utvecklade vi en kommunikationsstrategi och en pedagogisk grund för systemet. Därefter tog vi fram en visuell identitet med tillhörande delar så som grafisk profil och fler än 100 skräddarsydda illustrationer.

Vi tog fram en skräddarsydd illustrationsbank med fler än 100 illustrationer