Tegelfogen

Vackra fasader för generationer

I över tio års tid har Tegelfogen renoverat fasader och klimatskärmar för professionella beställare i Göteborgsregionen. Som specialister på fasadrenovering och restaurering av kulturfastigheter åtar de sig bara jobb som de med säkerhet kan utföra efter deras kvalitetsstandarder.

 

Med ikoniska landmärken som Sjömanstornet, Masthuggskyrkan och Sockerbruket på sin meritlista över utförda fasadrenoveringar har de på kort tid skapat sig ett gott renommé bland beställare i Göteborgsregionen.

 

Uppdrag
Vi har hjälpt Tegelfogen ta fram en varumärkesstrategi, ett kommunikationskoncept, en ny grafisk profil, verksamhetsbilder, referensbilder, en ny hemsida samt tryckmaterial.

”Med hjälp av Dogwash valde vi att ta fram en ny grafisk profil som verkligen kommunicerar vad vi brinner för; kärlek för äldre, vackra byggnader och vårt omhändertagande av dessa med hantverksmässig kvalité.

 

Den nya profilen bottnar i vår historia och kommer samtidigt att ta oss in i 20-talet med ett stort självförtroende. Vi ser den nya symbolen som en kvalitetsstämpel, något som vi hoppas även att våra kunder kommer att göra.”

 

Tommy Fehrm, VD Tegelfogen

tegelfogen-foto-goteborg-dogwash-5

tegelfogen-foto-goteborg-dogwash-1

tegelfogen-foto-goteborg-dogwash-1

Tegelfogen - Fasadrenovering Göteborg - Foto