Tegelfogen

Rebranding och webb

Bakgrund

Tegelfogen renoverar fasader och klimatskärmar för professionella beställare i Göteborgsregionen. Med ikoniska landmärken som Stora Teatern, Dicksonska Palatset och Masthuggskyrkan på sin meritlista över utförda projekt har de på kort tid skapat sig ett gott renommé i branschen.

Uppdrag

Utifrån Tegelfogens affärsmål, och i samband med etableringen av nya konkurrenter på marknaden, var det dags att uppdatera varumärket från grunden. Vi fick i uppdrag att bland annat ta fram en varumärkesstrategi, ett kommunikationskoncept, en ny grafisk profil, bilder, film och en ny hemsida.

Resultat

Det nya varumärket och hemsidan gav en stor ökning i både medvetenhet om varumärket och förfrågningar från kunder. På kort tid lyckades Tegelfogen etablera och kommunicera deras ledande position på marknaden inom sitt segment och har även kunnat bredda sitt erbjudande i takt med att förfrågningarna ökat.

Vi valde att ladda Tegelfogens identitet med en stark känsla av hantverksskicklighet, noggrannhet och en genuin kärlek för kulturfastigheter. Genom att framhäva dessa värden ville vi skapa en varumärkesupplevelse som inte bara återspeglar företagets tekniska kompetens, utan också den passion och omsorg som präglar deras arbete med historiska byggnader.

Tegelfogen - Färgschema

Tegelfogen - Typografi

Vackra fasader för generationer

Vi tog fram varumärkeslöftet ’Vackra fasader för generationer’ då vi ville anspela både på en emotionell och en rationell fördel Tegelfogen erbjuder sina kunder. ’Vackra fasader’ står för den emotionella delen där alla gläds av omhändertagande av byggnadsminnen och ’för generationer’ står för den rationella delen med anspelning på kvalité och hantverksskicklighet.

Stora Teatern

När Tegelfogen fick prestigeuppdraget att restaurera och renovera byggnadsminnet Stora Teatern valde vi att dokumentera arbetet. Det resulterade i en film som fick spridning i sociala medier.

”Med hjälp av Dogwash valde vi att ta fram en ny grafisk profil som verkligen kommunicerar vad vi brinner för; kärlek för äldre, vackra byggnader och vårt omhändertagande av dessa med hantverksmässig kvalité. Den nya profilen bottnar i vår historia och kommer samtidigt att ta oss in i 20-talet med ett stort självförtroende. Vi ser den nya symbolen som en kvalitetsstämpel, något som vi hoppas även att våra kunder kommer att göra.”

 

Tommy Fehrm, VD Tegelfogen

tegelfogen-foto-goteborg-dogwash-1

tegelfogen-foto-goteborg-dogwash-1

Tegelfogen - Fasadrenovering Göteborg - Foto