#Rastplatsen

Vi fick i uppdrag att ta fram ett event tillsammans med Cat Footwear och Selected Brands vars syfte var att förankra Cat Footwear hos en yngre och mer modemedveten målgrupp.