Nytt samarbete med Minesto

Minesto - Dragon 4 Faroe islands

Minesto är ett Göteborgsbaserat innovationsbolag verksamt inom förnybar energi. Bolagets egenutvecklade teknik används för att producera el från tidvatten- och havsströmmar och riktar sig mot elbolag, andra kraftproducenter samt projektutvecklare. Verksamheten bedrivs idag främst i Europa och Asien. Bolaget grundades 2007 som en avknoppning från Saab.

Vi är glada över att ha inlett ett samarbete med Minesto där vi sedan 2022 hjälper dem med både strategi, kommunikation och produktion i deras kommersialiseringsfas. Mer om samarbetet avslöjar vi längre fram.