Kanozi Arkitekter

Kanozi Arkitekter

Bakgrund

Kanozi Arkitekter är består av nästan 100 arkitekter, ingenjörer och inredare med kontor i Göteborg, Stockholm och Malmö. Företaget har etablerat sig som en betydande aktör inom branschen och hanterar projekt både nationellt och internationellt.

Uppdrag

Vi fick i uppdrag av Kanozi Arkitekter och Greatness PR att vidareutveckla Kanozis befintliga visuella identitet och därefter implementera denna i samband med att vi tog fram arkitektkontorets nya PowerPoint- och Keynote-presentationer.

Resultat

Förutom att vi tog fram visuellt tilltalande presentationer så hjälpte vi dem att strukturera upp innehåll och ta fram riktlinjer för användandet av de nya presentationerna. Allt levererades i färdiga presentationsmallar.

Kanozi Arkitekter - PowerPoint Mallar

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.