Policy för användande av AI

Vi på Dogwash erkänner den roll som artificiell intelligens (AI) kommer att spela i dagens teknologiska landskap och dess potential att effektivisera vårt arbete. För att säkerställa att vi använder AI på ett ansvarsfullt och etiskt sätt och för att upprätthålla hög kvalitet i vårt arbete har vi utarbetat följande policy:

1. Mänsklig kreativitet och beslutsfattande

AI kan användas som ett verktyg för att komplettera mänsklig kreativitet och beslutsfattande, inte för att ersätta det.
Slutgiltiga kreativa beslut, designval, final art och strategier ska alltid göras av oss på Dogwash.

2. Etik och mångfald

Vi förbinder oss att använda AI på ett sätt som respekterar etiska normer och främjar mångfald och inkludering.
Vi undviker diskriminerande algoritmer och säkerställer att AI-resurser inte förstärker befintliga fördomar.

3. Transparens

Vi strävar efter öppenhet i användandet av AI genom att tydligt kommunicera när och hur AI används i våra processer.
Våra kunder och samarbetspartners informeras om vilka delar av vårt arbete som involverar AI och vilken påverkan det kan ha.

4. Dataskydd och sekretess

Vi respekterar integriteten hos våra kunder. All data som används för att träna och driva AI-algoritmer måste godkännas av våra kunder före användning.
Säkerhetsåtgärder vidtas för att skydda känslig information och följa lagar och regler om dataskydd.

5. Kompetensutveckling

På Dogwash bevakar och testar vi ständigt ny AI-teknologi. Vi håller koll på de senaste trenderna och utmaningarna inom AI.
Vi främjar en kultur av lärande och kunskapsdelning.

6. Hållbarhet och miljöpåverkan

Vi strävar efter att minimera miljöpåverkan genom att använda energieffektiva AI-lösningar och genom att vara medvetna om den ökade energiförbrukningen som kan följa med användningen av AI. T.ex. att generera en bild med hjälp av AI motsvarar samma energiförbrukning som att ladda en telefon från noll till hundra procent.

7. Utvärdering och förbättring

Vi utvärderar regelbundet vårt användande av AI för att säkerställa att det följer våra etiska riktlinjer och uppfyller höga professionella standarder.
Intern feedback och från klienter tas i beaktning för kontinuerlig förbättring av våra AI-relaterade processer.

Genom att följa denna policy strävar Dogwash efter att använda AI som ett kompletterande verktyg för kreativitet och effektivitet, med respekt för etik, integritet och mångfald.