Kommunikationskoncept

Ett kommunikationskoncept fungerar som den röda tråden i kommunikationen och marknadsföringen. Konceptet paketerar de viktigaste budskapen och skapar ett sammanhållet varumärke. Ett bra koncept fungerar i alla kanaler och för den lilla och den stora marknadsföringsbudgeten.