Scorett

Brands to Love

Scorett är en av Sveriges största skokedjor och har idag 79 butiker utspridda över hela Sverige. I samband med deras kampanj “Brands to Love” hjälpte vi Scorett att ta fram en tävling/kampanj vars huvudsyfte var att skapa kännedom och öka engagemanget på deras sociala medier. Efter endast tre månader från tävlingsstart fick de över 3000 nya följare och potentiella kunder.

Scorett-Footwear-Brands-to-Love